กทม.แจงพิษสุนัขบ้าติดแค่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม “ไก่” ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ไม่ต้องฉีดวัคซีน นายสุนทร สุนทรชาติ รอผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) ชี้แจงถึงการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ที่ประชาชนเป็นกังวล เช่น ไก่ข้างทาง โดยประชาชนเห็นว่าไม่มีการตรวจหรือฉีดวัคซีนป้องกัน ปล่อยทิ้งและตายโดยไม่ตรวจสอบสาเหตุ อีกทั้งไม่มีมาตรการป้องกันโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ

เช่น บริเวณทางรถไฟหรือใต้ทางด่วน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนเข้าใจผิดได้ ทั้งนี้ยืนยันว่าโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงด้วยนมเท่านั้น ซึ่งสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ที่ประชาชนเป็นห่วง นั้นไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว เนื่องจากไก่เป็นสัตว์ปีก ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลุกด้วยนม ไม่สามารถติดโรคดังกล่าวได้ จึงไม่ต้องฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับไก่ อย่างไรก็ตาม สำนักอนามัย กทม. ตระหนักถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า จึงดำเนินการป้องกันโรค อย่างหนึ่งโดยให้ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค ผ่าตัด ทำหมันให้กับสุนัขและแมว โดยไม่คิดค่าบริการ ในคลินิกสัตวแพทย์ กทม.1-7 นอกจากนั้น กทม.ยังจัดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตลอดทั้งปี โดยจัดโครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้กับสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพฯ ปีละ 2ครั้ง ในเดือนมี.ค. และก.ย. ของทุกปี ครั้งละ 10 วัน ทำการ วันละ 50 หน่วยในพื้นที่ 50 เขต กรณีพบสุนัขและแมวที่เป็นโรค ในพื้นที่ กทม.จะมีหน่วยเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วดำเนินการสอบสวนโรคภายใน 24 ชั่วโมง หลังทราบผลการชันสูตรโรค จะดำเนินการค้นหาคนที่ถูกสุนัขและแมวตัวดังกล่าวกัดไปรับการรักษาและฉีดวัคซีน พร้อมจับสุนัขจรจัดที่สัมผัสโรคมากักดูอาการ รวมทั้งฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวโดยรอบจุดเกิดเหตุ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth