นอกเหนือจากทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Evolve ยังทำงานใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่น โรงแรมมีพนักงานประมาณ 60% ในท้องถิ่นในทำเลที่ตั้งของ Coorg ทุกคนที่เรียนในหลักสูตรการฝึกงานของบริษัท เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแขกผู้เข้าพักและชุมชนโรงแรมยังจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงเรียนในท้องถิ่นหมู่บ้านร้านค้าและตลาด

เรามีความร่วมมืออย่างมากกับชุมชน เราสนับสนุนโรงเรียนด้วยหนังสือ, กระเป๋า, เครื่องแบบ, ห้องสมุด นอกจากนี้เรายังจ่ายเงินเดือนของครูสอนภาษาอังกฤษด้วย ในขณะที่คุณอยู่ที่นั่นคุณยังสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการเดินป่ารายวันผ่านป่าดูนกหรือเที่ยวชมไร่กาแฟ การได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งต่างๆเช่นนี้เป็นความพึงพอใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับฉันโดยส่วนตัวเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผู้คนพากันกลับบ้านกับพวกเขา เราเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงนี้