Category: travel news

หนึ่งในเทศกาลประเพณีที่มีสีสันมากที่สุดของจังหวัดเลยเป็นขบวนแห่สวมหน้ากากที่ไม่เหมือนใครซึ่งเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดทำบุญตักบาตรสามวันที่รู้จักกันในชื่อบุญประเวศ งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งบางครั้งเรียกว่า The Ghost Mask Festival โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ หมู่บ้านด่านซ้ายจังหวัดเลยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรียกว่า Bun Luang และจุดเด่นของงานเทศกาลที่ไม่ซ้ำกัน

Read more

เทอร์รี่ฮอร์นนักวิเคราะห์ของ บริษัท หลักทรัพย์กอยยจุนกล่าวว่าการเดินทางของทิเลนวาลาทำให้นักลงทุนคลายความกังวล “บริษัท ได้ให้ความกระจ่างอย่างมากกับหลักฐานที่มั่นคง” เขากล่าว “จะช่วยให้นักลงทุนสร้างความเชื่อมั่นต่อผลประกอบการทางการเงินของ บริษัท ” การโจมตีผู้ขายสั้น ๆ ต่อผู้เล่นที่มีอำนาจเหนือกว่าในตลาดกระเป๋าเดินทางจำนวน 19 พันล้านเหรียญ

Read more

ใต้ทิวสวนสวยงามที่ขนานไปกับท้องทะเลสีครามแห่งนี้คือสถานที่พักผ่อนในสังกัดกองทัพบก โดยภายในนั้นสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่ง ได้แก่ ฝั่งด้านทิศเหนือเป็นโซนของอาคารที่พัก แนวชายหาดอันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยว ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ และอาคารรับรองกลุ่มหนึ่งของกองทัพบก ส่วนฝั่งด้านทิศใต้นั้นก็เป็นอาคาร รับรองของกองทัพบกเช่นกัน

Read more

ปราสาทบ้านพันนา หรือ กู่พันนา ตั้งอยู่ที่บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวอำเภอสว่างแดนดิน 11 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัด 70 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายสกลนคร – อุดรธานี โบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม เพื่อใช้เป็นศาสนสถานประจำสถานพยาบาล หรือที่เรียกว่า “อโรคยศาล” มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา

Read more